HOFOR
DIGITAL STRATEGI & KONCEPTUDVIKLING

HOFOR-PORTRÆT
Think! Digital har været meget kompetente og de forstod hurtigt HOFORs udfordringer både internt såvel som eksternt. Den leverede strategi er derfor mere end blot en digital strategi, den har fået os til at kigge på organisationen som helhed og udfordret den måde, hvorpå vi arbejder med digital kommunikation.
Louise Soraya Sturich Nielsen, MSc. IT & Kommunikationskonsulent hos HOFOR
t

Digital strategi for Hovedstadens forsyning

HOFOR er kort for ”Hovedstadsområdets Forsyningsselskab” og er en sammenlægning af det gamle Københavns Energi og en række vandværker i omegnskommunerne.

Selvom borgerne i København og omegn bruger HOFORs ydelser flere gange dagligt, så følte HOFOR sig langt fra brugerne: En tendens der blev bekræftet af en lav kendskabsgrad i en brandmåling foretaget i 2013. Den primære årsag til dette er, at de fleste Københavnere betragter rent vand og varme som en selvfølge og derfor sjældent skænker forsyningsselskabet bag nogen tanker.

København har desuden målsætningen om at være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025 og HOFOR er en af de væsentligste bidragsydere til at opnå dette mål. Men HOFOR alene kan ikke opnå målet: Indbyggerne i København er nødt til at ændre deres vaner og forbrug, hvis målet skal realiseres. 

Think! Digital vandt udbuddet om udarbejdelsen af en digital kommunikationsstrategi, hvis primære fokus var 1) at forbedre HOFORs kendskabsgrad, 2) gøre borgerne mere selvbetjente og sidst – men ikke mindst – 3) få borgerne til at skrue ned for forbruget. For første gang i Think! Digitals historie var slutmålet altså, at hjælpe en kunde med at sælge mindre af et produkt!

Fra en fragmenteret tilstedeværelse til en fokuseret og ensrettet strategi på tværs

HOFOR er et selskab med mange forskellige forsyningsområder, hvor kommunikationsinitiativerne er drevet af hvert enkelt område: Resultatet er en række enkeltstående, fragmenterede kampagner – ofte med kort levetid og derfor har de ofte en kortsigtet effekt. Hver gang HOFOR igangsatte en kampagne blev der startet forfra med alle initiativer: Design, udvikling og annoncering.

HOFOR skulle flytte sig fra den fragmenterede og kortsigtede kampagnetilgang til i stedet at ensrette initiativerne gennem en fælles kommunikationsplatform.

Centreret omkring HOFORs vision udviklede Think! Digital sammen med HOFOR konceptet ”Bæredygtige Byer” som en paraplyplatform for den digitale kommunikation: Al kommunikation fra samtlige forsyningsområder B2C: Vand, spildevand, bygas, fjernvarme mm. skulle fremadrettet kommunikeres via denne fælles platform og de 5 forskellige Facebooksider, 10+ kampagnesider og øvrige digitale kampagner skulle lægges sammen til én kampagne med et ensrettet budskab på en fælles platform.

Sammenlægningen betyder ikke alene en minimering af udgifterne til udvikling af kampagnemateriale, teknisk udvikling, drift og annoncering. Internt i organisationen vil én fælles platform også betyde mindre håndtering og derigennem højere fokus og effektivitet i at drive selve kommunikationen. HOFOR vil i fremtiden kunne drive en løbende dialog målrettet én fælles målgruppe, der skal ikke bruges midler på at opbygge en fanbase fra scratch hver gang, men i stedet kan HOFOR fokusere på at vækste den eksisterende: Over tid vil betyde en stigning i kendskab og forhåbentlig påvirke Københavnerne, så de ikke alene sparer på ressourcerne men også får kendskab til og benytter HOFORs selvbetjeningsløsninger.

Vi gi'r kaffe

Rosenvængets allé 25, 2.
2100 København Ø
+45 31 64 01 00
lets@thinkdigital.dk
CVR: 33 95 24 73