OKQ8 Scandinavia
DIGITALT LEAD BUREAU

OKQ8-detailOKQ8-detail
t

Digitalt lead bureau

OKQ8 Scandinavia er et af Nordens største olieselskaber med en bruttoomsætning på mere end 30 mia DKK og 243 servicestationer fordelt over hele Danmark og mere end 700 service stationer i Sverige.

Think! Digital har arbejdet for OKQ8 Scandinavia siden efteråret 2012. Arbejdet tager udgangspunkt i den digitale strategi og et langsigtet arbejde med løbende at kommunikere mere relevant med den enkelte kunde, samt fortsat at tilbyde målrettede og enkle services, produkter og tilbud digitalt – såvel som analogt. Vi arbejder kontinuerligt med at bygge de sammenhængende digitale platforme for både B2C og B2B-områderne i de danske og svenske markeder.

Think! Digital har været vores faste digitale sparrings- og samarbejdspartner gennem en årrække. Udover uvurderlig strategisk og kreativ sparring har de en yderst pragmatisk tilgang til vores fælles projekter og hjælper os hands-on med vores digitale transformation. Det er en stor fordel for os, at vi kan bruge det samme bureau til at tænke store kreative tanker og hjælpe med den daglige eksekvering
Kim Tingager, Head of Digital Business Development & Operations
 
3devices_wireframe3devices_wireframe
OKQ8-DevicesOKQ8-Devices

Koncept og design på tværs

Med udgangspunkt i brugeranalyser og OKQ8 Scandinavias forretningsstrategi har Think! udviklet koncept og design for en lang række digitale services. Fra mobile apps til komplekse corporate services til interne salgsredskaber, applikationer og apps. Vi arbejder løbende på tværs af organisationen i både Danmark og Sverige og er også involveret i videreudvikling af koncernens interne kommunikationsløsninger. Sidst, men ikke mindst, har vi rådgivet og hjulpet med den løbende organisatoriske forankring.

Set over en bred kam er de digitale kommunikationsløsninger et middel for OKQ8 Scandinavia til at blive mere effektive og et vigtigt differentieringsparameter i forhold til konkurrenter. Jo bedre service – jo gladere kunder.

Vi gi'r kaffe

Rosenvængets allé 25, 2.
2100 København Ø
+45 31 64 01 00
lets@thinkdigital.dk
CVR: 33 95 24 73