saxo.com
social mediestrategi

DANMARKS STØRSTE ONLINE BOGHANDEL, SAXO.COM, ØNSKEDE AT UDBYGGE SIN POSITION SOM DANSKERNES FORETRUKNE LEVERANDØR AF GODE LÆSEOPLEVELSER.

t

SAXO.com er Danmarks største boghandel på nettet

SAXO er Danmarks første og største online boghandel med flere millioner titler. I mere end 50 år har virksomheden arbejdet for at bringe forfattere og læsere tættere sammen.

Hvis du har fulgt SAXO.com på Facebook i et stykke tid, så vil du måske have opdaget et skifte i stil og indhold på SAXO.com’s Facebook-side omkring januar 2014. Måden SAXO.com indgår i social dialog med kunderne på skiftede: Der kom mere fokus på bogen og på læseoplvelsen. Engagementet steg, flere kunder begyndte at kommentere på Facebook opslagene og blev mere involverede i dialogen.

Som en del af arbejdet med den nye strategi for brug af sociale medier, definerede vi i samarbejde med SAXO.coms ledelse 7 konkrete målepunkter for sociale medier i SAXO.com. Disse syv “social media key performance indicators” bliver nu brugt, når resultatet af nye markedsføringstiltag og kampagner på sociale medier evalueres. KPI’erne hjælper SAXO.coms medarbejdere med at holde fokus på de mål, som er fastlagt i strategien.
Troels Kjems, Seniorkonsulent

 

13 konkrete tiltag

Mængden af gode ideer til aktiviteter på social media overstiger også hos SAXO.com antallet af timer i døgnet, derfor hjalp vi ledelsen med at indsamle og prioritere de mange forskellige initiativer, der kunne støtte “den gode læseoplevelse”.

For at prioritere anvendte vi Think! Digitals egen model til beregning af indsats holdt op imod forventet udbytte. Resultatet var en liste med 13 konkrete initiativer og forbedringsforslag. Mange af initiativerne er allerede implementeret og den klare prioritering gør det enkelt at fortsætte arbejdet internt hos SAXO.com.

Effekt

Resultatet af den ændrede tilgang til arbejdet med sociale medier er målbart. Opslag på Facebook opnår større reach og væsentlig flere fra målgruppen vælger at følge SAXO.coms Facebook side. På LinkedIn og Twitter er kommunikation og dialog nu målrettet de målgrupper, som færdes der. Afkastet af de ressourcer, der investeres i sociale medier kan nu aflæses i rapporter og dashboards.

Æren skal tilskrives SAXO.coms dygtige medarbejdere. Vi var blot fødselshjælpere.

Vi gi'r kaffe

Rosenvængets allé 25, 2.
2100 København Ø
+45 31 64 01 00
lets@thinkdigital.dk
CVR: 33 95 24 73